MC-9500

  • משדר מיקרופון אלחוטי לסיטונאי לקריוקי

    משדר מיקרופון אלחוטי לסיטונאי לקריוקי

    מאפייני ביצועים: טכנולוגיית חישת היד האנושית האוטומטית הראשונה בתעשייה המוגנת בפטנט, המיקרופון מושתק אוטומטית תוך 3 שניות לאחר שהוא עוזב את היד נייחת (כל כיוון, כל זווית ניתן למקם), חוסך אנרגיה אוטומטית לאחר 5 דקות ונכנס למצב המתנה, ומכבה אוטומטית לאחר 15 דקות ומנתק לחלוטין את החשמל.קונספט חדש של מיקרופון אלחוטי אינטליגנטי ואוטומטי כל מבנה מעגלי אודיו חדש, גבוה משובח...